Antico Caffe Greco คาเฟ่สุดเก่าแก่ที่เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1760 ถือเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง และเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศอิตาลี เป็นรองเพียง Caffé Florian ที่เมืองเวนิสเท่านั้น นอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์อีกด้วย

ANTICO CAFFE GRECO กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ANTICO CAFFE GRECO กรุงโรม ประเทศอิตาลี

Leave a Reply

Your email address will not be published.